Астрономы.
Любители и профессионалы.

Главная

Биография
Астрофото (1)
Статьи и обзоры (1)
Видео (1)

 Всего участников: 69

Посетителей

   за сегодня: 16

   за вчера: 34

Подробная статистика


Астрономы. Любители и профессионалы. : лента обновления информации Все RSS-ленты

В эти дни:

Вход на сайт:

Запомни меня
Напомнить пароль

Регистрация пользователя как:

нового участника
коллектива
участника мероприятия 

 

 
Free Page Rank Checker
ГŸГ­Г¤ГҐГЄГ± öèòèðîâàíèÿ

 

 

CURRENT MOON

А Б В Г Д ЕЄЖЗ ИК Л М Н О П Р С Т УЎФ Х Ц Ч Ш ЩЭЮ Я
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Клуб "Астрополис"

 Клуб Астрополис: лента обновления информации
1 октября 2000 г.
Киев, Киевская область, Украина 

Статут клубу. (Устав)

Статут клубу аматорів астрономії "Астрополіс"

1. Загальні положення
Клуб аматорів астрономії „Астрополіс" є добровільною, неприбутковою, позапартійною, позаконфесійною організацією - об'єднанням аматорів астрономії, які бажають брати участь в спільному досягненні основних цілей Клубу, а саме:
• - популяризація астрономії в Україні і світі, сприяння розвитку аматорського астрономічного руху;
• - допомога аматорам в набутті знань та навичок в галузі аматорської астрономії;
• - задоволення своїх потреб в галузі аматорської астрономії.

Клуб у своїй діяльності керується чинним законодавством України та цим Статутом.

2. Членство в Клубі
Членство в Клубі індивідуальне. Членами Клубу можуть бути аматори астрономії, які досягли 18-річного віку, бажають брати участь у діяльності Клубу і визнають вимоги цього Статуту.
2.1. Прийняття в члени Клубу
Прийняття в члени Клубу відбувається рішенням Правління Клубу. Бажаючі вступити в Клуб направляють заяву Правлінню Клубу, в якій повідомляють інформацію про себе і згоду виконувати цей Статут. Правління має право (але не зобов’язане) висунути додаткові умови кандидату: мати рекомендації декількох членів Клубу або ж мати певний стаж участі в клубних заходах (збори, лекції, колективні спостереження та інше) або в заходах, в яких Клуб бере організовану участь (фестивалі і т.д.).
2.2. Припинення членства в клубі
2.1.1. Член Клубу може бути виключений з Клубу рішенням Правління, якщо він своїми діями завдає шкоди Клубу.
2.1.2. Член Клубу може добровільно вийти з Клубу в будь-який час. Якщо він не був виключений зі складу Клубу, він може відновити своє членство в Клубі, подавши заяву в правління Клубу. В такому випадку Правління відновлює членство автоматично, без розгляду заяви по суті.
2.1.3. У разі несплати членського внеску, вважається що член клубу добровільно вийшов з клубу. Членство в клубі поновлюється автоматично після сплати внеску.

3. Права та обов'язки членів Клубу
3.1. Члени Клубу мають право:
- брати участь у заходах, що проводяться Клубом або за участю Клубу;
- користуватись майном Клубу;
- обирати і бути обраними до складу Правління Клубу;
3.2. Члени Клубу зобов'язані:
- дотримуватись вимог Статуту Клубу, виконувати рішення керівних органів Клубу (Загального Голосування Клубу та Правління клубу);
- своєчасно сплачувати членські внески;
- своїми діями не завдавати шкоди Клубу.

4. Клубне самоуправління
Клубне самоуправління відбувається через Загальні Голосування членів Клубу; оперативне керівництво повсякденною рутинною діяльністю Клуб довіряє Правлінню Клубу.
4.1. Загальне самоуправління Клубу
• Рішення Клубу приймаються шляхом загального інтернет-голосування (далі – ЗГ). Питання доступу до мережі Інтернет кожен член Клубу вирішує самостійно.
• Питання на ЗГ виноситься Правлінням Клубу.
• Правління Клубу зобов’язане винести на ЗГ будь-які питання з життя Клубу, включаючи зміни до цього Статуту, за вимогою будь-якої групи членів Клубу чисельністю не менше 20% від загальної чисельності Клубу.
• Для проведення ЗГ виділяється термін не менше 7-и діб підряд, йому повинно передувати інтернет-обговорення питання терміном не менше ніж 3 доби. Питання вважається вирішеним позитивно, якщо за нього проголосувала проста більшість від тих, хто взяв участь у голосуванні.

4.2. Оперативне керівництво діяльністю Клубу
4.2.1. Для оперативного керівництва діяльністю Клубу раз у два роки вибирається Правління Клубу в складі 7-и осіб. Вибори відбуваються через два роки після попередніх виборів шляхом загального рейтингового голосування. У випадку самовідводу члену Клубу від роботи в Правлінні його місце займає наступний за рейтингом член Клубу. У випадку однакового рейтингу перевагу мають кандидати, які триваліший час не входили в склад Правління (принцип ротації); при подальших однакових показниках кандидати вирішують питання між собою або передають вирішення питання на ЗГ.
4.2.2. Члени Правління клубу не мають додаткових прав порівняно з іншими членами клубу, крім тих прав, які їм делегував Клуб.
4.2.3. Правління інформує Клуб про всі прийняті рішення.
4.2.4. Рішення правління клубу можуть бути скасованими ЗГ Клубу

5. Майнові питання
5.1. Майно клубу
5.1.1. Клуб є неприбутковою організацією.
5.1.2. У власності Клубу може перебувати майно та кошти, необхідні для здійснення його Статутної діяльності. Клуб має право здійснювати стосовно майна та коштів, що є його власністю, будь які угоди, що не суперечать чинному законодавству України.
5.1.3. Майно та кошти Клубу утворюються за рахунок:
- членських внесків та майна, придбаного за членські внески;
- спонсорських внесків, зроблених окремими особами, організаціями, підприємствами та державними органами;
- інших дозволених законом надходжень.
5.1.4.За рахунок коштів Клуб може здійснювати: фінансування конференцій, семінарів, що сприяють реалізації Статутної діяльності, оплачувати працю лекторів, інших спеціалістів, утримувати приміщення, купувати та утримувати обладнання, яке необхідно для виконання Статутної діяльності та інших заходів, що сприяють або спрямовані на реалізацію цілей Клубу.

5.2. Членські внески
5.2.1. Встановлення мінімальної величини внесків належить до компетенції ЗГ Клубу.
5.2.2.Члени клуба можуть сплачувати членські внески в розмірі, що перевищує встановлену мінімальну величину на поточний рік
5.2.3. Правління клубу призначає одного або двох казначеїв для обліку грошових коштів та інформування про фінансовий стан Клубу
5.2.4. Членські внески збираються з грудня до лютого включно. Дійсний член Клубу призупиняє своє членство в Клубі автоматично, якщо він не сплатив членський внесок до кінця цього строку. Попередження про призупинення членства членам Клубу не розсилаються.
Призупинення членства в Клубі через несплату членського внеску автоматично скасовується при оплаті внеску за поточний рік.
Особа, яка вперше вступає в Клуб, оплачує річний внесок незалежно від того, скільки часу залишилось до кінця року.
5.2.5. Члени Клубу, що досягли пенсійного віку, отримують статус почесних членів Клубу. Вони можуть не сплачувати внесків.
5.2.6. Крім загального внеску, член Клубу може вносити цільові внески, які можуть бути використаними Клубом лише на цілі, зазначені при внесенні. В бюджет Клубу вони вносяться окремо.

5.3. Бюджет Клубу
5.3.1. Орієнтовний річний бюджет Клубу, принаймні в частині надходжень, готується Правлінням Клубу. Він може коригуватись протягом року.
Правління не зобов’язане формувати витратну частину річного бюджету як єдиний документ; окремі його програми можуть затверджуватись протягом року за потреби. В будь-якому випадку витрати, крім вказаних у пункті 5.3.2, затверджуються ЗГ.
5.3.2. Правління Клубу має право своїми рішеннями витрачати до 30% середньоквартальних коштів на дрібні поточні витрати, без винесення на клубне обговорення і голосування. Повідомлення про відповідні фінансові рішення публікуються в журналі рішень Правління.
5.3.3. Частина фінансових коштів Клубу може бути перенесена в бюджет наступного року.

6. Зміни та доповнення до Статуту
Зміни та доповнення до Статуту приймаються ЗГ Клубу.


Научная деятельность

Статьи
Статут клубу. (Устав)